Home

In het gebouw van Leif Erikson aan de Rouwkooplaan in Voorschoten wordt sedert enkele jaren gewerkt aan een nieuwe HO modelbaan.

Deze baan is zo ontworpen dat zowel de aanhangers van het gelijkstroomsysteem als de liefhebbers van het wisselstroomsysteem aan hun trekken komen.  Deze twee systemen hebben aparte tracé s maar komen bij een station en bij opstelsporen bij elkaar. Op de vrije baan kruisen ze boven en onder elkaar, zodat er geen aanrijdingen kunnen plaatsvinden en zodoende kan er ook geen ruzie / kortsluiting  tussen  de twee verschillende stroomsoorten  ontstaan.

Inmiddels zijn alle sporen gelegd en functioneren de wissels. Er wordt hier en daar nog gewerkt aan het aanbrengen van ballast, nadat de rails enigszins met verf verouderd zijn.

Ook wordt er langzamerhand begonnen met het aankleden van het landschap en inmiddels rijden er, al is het nog provisorisch, autootjes van Faller hun rondjes. De banen worden digitaal aangestuurd, maar niet via een computer gestuurd. Dit zou zinloos zijn, aangezien er tijdens elke bijeenkomst andere locomotieven en/of treinstellen door de leden worden meegenomen.                                           

De oppervlakte van de treintafel is middels een schot in tweeën gedeeld, waarbij het de bedoeling is dat aan de ene kant, de stationszijde, wat meer bebouwing komt en aan de andere kant van het tussenschot wordt het wat meer landelijk.                                                                                     

Doorgaans wordt er ruim een uurtje gewerkt, waarna het rijdend materieel  tevoorschijn komt om nog even te genieten van het resultaat van de werkzaamheden en van de rondrijdende treinen.

                                                                                                     Agenda van de bijeenkomsten