Home

De bouw

Sinds de oprichting van de VMV in 1993 is er gebouwd aan de 3railbaan, in de wandelgangen de Märklinbaan genoemd. Deze bestaat uit 28 modules, die gedeeltelijk van de club en gedeeltelijk van leden zijn. De baan staat permanent opgesteld. Samen vormen de modules een groot carré van 8,4 x 7,5 meter. De baan beeldt een periode 4 - 5 Duits laagland tracé uit, maar Nederlands materieel misstaat niet. De baan heeft een centraal station aan de dubbelsporige hoofdbaan, met locdepot inclusief draaischijf en 'tuin'. Aan één van de uiteinden is een kopstation aangelegd met daaronder een keerlus, waardoor veel treinbewegingen extra mogelijk zijn.

De aansturing
Deze baan werkt digitaal en rijdt automatisch d.m.v. 
Koploper van PaHaSoft, een uitstekend, zeer uitgebreid en Nederlandstalig besturingsprogramma met een goede gebruikersinterface en bovendien gratis.

De werkzaamheden

De baan heeft in de loop der jaren te lijden gehad van vervoer naar diverse exposities (tot in Stuttgart aan toe!). Groot onderhoud is nodig en daar werken we nu hard aan. Ook het elektrisch systeem wordt opnieuw doorgemeten en beveiligd. We hebben besloten met deze baan niet meer naar beurzen te gaan omdat het allemaal te gevoelig is voor storingen. Maar rijden op de baan met ons eigen materieel en aanpassen op onderdelen en verbeteren blijft altijd mogelijk.


Helaas hebben we van de 3railmodulebaan alleen de herinneringen.
Vanwege gebrek aan huisvesting hebben we afscheid moeten nemen van deze prachtige modulebaan.