Home

Media

Bijeenkomsten

Modulegroepen

Contact


 Lid worden.
Het lidmaatschap voor 2016 is €75,00 per kalenderjaar.

Jeugdleden tot en met 18 jaar betalen  €35,00 per kalenderjaar.


Wat krijg je daar allemaal voor:
— toegang tot al onze rij-, bouw- en thema-avonden.
— toegang tot de activiteiten van de modulegroepen.
— enkele malen per jaar ons clubblad 'De Kortkoppeling' per email of per post.

— de nieuwsbrief via de e-mail.
— stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

 Donateur worden.
Je kan ook donateur worden vanaf  €12,50  per jaar.

Je krijgt daarvoor:
— toegang tot al onze rij-avonden
— enkele malen per jaar ons clubblad 'De Kortkoppeling' per email of per post

— de nieuwsbrief uitsluitend via de e-mail

Hoe gaat dat?

Ben je geïnteresseerd in onze vereniging neem dan contact op met onze secretaris.

VMV lid of donateur worden: