Home

WEL en WEE in de vereniging


Het einde van onze 3rail modulebaan !!

Helaas moeten wij weer een droevig bericht op de site plaatsen:


Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 februari 2022 is helaas besloten dat, als er geen oplossing komt voor een ruimte, de vereniging afscheid moet nemen van de 3rail modulebaan.


De omvang van de baan is van dien aard dat er geen oplossing in het zicht is om de baan elders te plaatsen binnen de vereniging.

Deze baan is de oudste baan van de vereniging en heeft gestaan op vele manifestaties Eurospoor meerdere keren, tijdens de NMF dagen in afgeslankte vorm in het toenmalig A4 info centrum in Leiderdorp, en 5 dagen tijdens de modelbouwbeurs in Stuttgart.


Het zal menig lid aan het hart gaan maar zonder huisvesting is dit helaas de realiteit.