In het gebouw van Leif Erikson in Voorschoten, is in  2017 begonnen met de bouw van een nieuwe gecombineerde 2- en 3-rail modelbaan. De oude baan, die dateerde van de begintijd van de vereniging, voldeed niet meer en om weer plezier te beleven aan het rijden met treinen die tijdens de bijeenkomsten door de leden worden meegebracht,  is besloten iets heel nieuws op te zetten.
De eerste maanden zijn besteed aan de onderbouw: een degelijk houten fundament waarop de rails kwamen te liggen. 
 
De gelijkstroombaan en de wisselstroombaan hebben aparte tracés, maar komen bij een nog te realiseren station en bij opstelsporen samen. Op de vrije baan kruisen ze  boven en onder elkaar, zodat aanrijdingen niet kunnen plaatsvinden.
 
In 2018 willen we de techniek klaar hebben: probleemloos rijden is de eerste vereiste, daarna worden wissels, en later misschien ook seinen, aangesloten.
De besturing geschiedt digitaal: inmiddels hebben de leden, bijna zonder uitzondering,  gedigitaliseerde locomotieven. Er is bewust niet voor gekozen om de baan computergestuurd aan te leggen. omdat er tijdens elke bijeenkomst andere locomotieven en/of treinstellen worden meegebracht. Het hoeft niet automatisch te gaan: het plezier om van rijdende treinen te genieten staat voorop, waarbij er ook gelegenheid moet zijn om aandacht te besteden aan een probleemloc.
 
Wanneer het technische gedeelte naar de zin is, wordt langzamerhand begonnen met de landschapsvormgeving.  De bedoeling is om er een aantrekkelijke modelbaan van te maken, waarbij het “leerproces” het belangrijkste is. Welke technieken gaan we gebruiken, welke materialen, enzovoort.
Twee maal per maand laten we de baan in wording van het plafond naar beneden komen: via een ingenieus systeem is de baan op en neer te takelen, zodat andere gebruikers van de ruimte er geen last van hebben en er niets mee kan gebeuren.
 
Voordat de gehele baan compleet af is, zullen er nog wel enkele jaren verlopen. Geen probleem, omdat het in goede harmonie samen aan een baan bouwen, voorop staat bij de leden die eraan meewerken. Daarbij prijzen wij ons gelukkig dat er leden zijn die bepaalde technieken, die bij de bouw van een dergelijk project nodig zijn, in de vingers hebben.